Technický přístup

SONTE Film je plastová fólie, tvořená vrstvami PET fólie a polymeru, který obsahuje tekuté krystaly.Pomocí vodivých kontaktů je do krystalů zaveden elektrický proud 12V. Při  přerušení jeho dodávky krystaly  změní směr své molekulární stavby a začnou odrážet prostupující světlo. Tím se fólie zneprůhlední.  Čirost nastává okamžitě po opětovném zapojení elektrického okruhu.

Fyzikální vlastnosti

Fólie je díky své stavbě schopná odrazit až 99% ultrafialového záření a 80% infračerveného záření, které by jinak pronikalo ze slunečního svitu na uživatele.
SONTE Film má i výborné tepelně-izolační vlastnosti, které mohou výrazně snížit spotřebu energie na vytápění a klimatizaci budov.

Snadná aplikace

Fólie SONTE je adhezivní film, aplikovaný na průhledné hladké povrchy v přesných formátech.
Prvním krokem je zaměření objektu našimi pracovníky, definice všech technických detailů jako  jsou napájení, spojování, pohyblivé části ploch a přesná kalkulace.
Následuje výroba všech komponent na míru.
Posledním krokem je aplikace našimi pracovníky v místě zakázky, která je již zahrnuta v ceně produktu.

Technický přístup

SONTE Film je plastová fólie, tvořená vrstvami PET fólie a polymeru, který obsahuje tekuté krystaly.Pomocí vodivých kontaktů je do krystalů zaveden elektrický proud 12V. Při  přerušení jeho dodávky krystaly  změní směr své molekulární stavby a začnou odrážet prostupující světlo. Tím se fólie zneprůhlední.  Čirost nastává okamžitě po opětovném zapojení elektrického okruhu.

Fyzikální vlastnosti

Fólie je díky své stavbě schopná odrazit až 99% ultrafialového záření a 80% infračerveného záření, které by jinak pronikalo ze slunečního svitu na uživatele.
SONTE Film má i výborné tepelně-izolační vlastnosti, které mohou výrazně snížit spotřebu energie na vytápění a klimatizaci budov.

Snadná aplikace

Fólie SONTE je adhezivní film, aplikovaný na průhledné hladké povrchy v přesných formátech.
Prvním krokem je zaměření objektu našimi pracovníky, definice všech technických detailů jako  jsou napájení, spojování, pohyblivé části ploch a přesná kalkulace.
Následuje výroba všech komponent na míru.
Posledním krokem je aplikace našimi pracovníky v místě zakázky, která je již zahrnuta v ceně produktu.